20.11.18

BACA JUGA

Bertobat dan Diselamatkan

Lukas 19:1-10 Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang...

661-674-4332

Pada akhir masa kerajaan Yehuda, kitab Ulangan memberi perhatian lebih besar lagi terhadap orang asing. Hal ini mungkin berkaitan dengan sejumlah besar pengungsi kerajaan...

905-734-4507

Mazmur 1:1-4, 6 Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan...

Harapan Terdalam Orang Beriman

Markus 13:24-32 “Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa...

Berdoa Tiada Jemu

Lukas 18:1-8 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata-Nya: “Dalam sebuah kota ada seorang hakim...

951-359-1103

Alkitab Ibrani dan penerimaan orang asing Dalam Alkitab Ibrani (Perjanjian Lama) tersimpan contoh sangat tua dari mekanisme tersebut di atas. Menarik untuk dilihat bagaimana potensi...

628-208-1685

Lukas 17:26-37 “Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pulalah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia: mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan,...

DOWNLOAD