Technische Natuurkunde

Simplicity is the ultimate sophistication.

Technische natuurkunde omschrijft het onderzoek naar de werking der natuur. De opgedane kennis door onderzoek kan worden toegepast in (technische) oplossingen. Hieronder valt alles van simpele sensoren tot volledige toepassingen.

Denk bijvoorbeeld aan het willen meten aan elektrische en / of magnetische straling ten gevolge van machines of mobieltjes, of aan debiet-meetoplossingen. Ook kan een technisch natuurkundige helpen bij het maken van de programmatuur van apparaten, machines of opstellingen waarin sensoren data leveren. Tevens valt het verwerken van data en het design van apparaten et cetera tot de vaardigheden van een technische natuurkundige. Voor een uitgebreid overzicht van mijn persoonlijke vaardigheden, kijk hier.

Wanneer u een oplossing zoekt voor uw meetprobleem, designprobleem of heeft uw meetsysteem de nodige programmatuur nodig, bekijk dan mijn CV of neem contact op met de actuele contact gegevens onderaan mijn CV.

Vakgebieden

Projecten

Hier zijn enkele projecten uitgelicht waaraan ik heb deelgenomen.

Samenvoeging orientatie sensoren shimmer voor het bepaling van de hoofdhouding

De opdracht bestond uit het kiezen van de juiste methode om de houding van het hoofd vast te leggen, en afwijkingen van een gemiddelde houding in kaart te brengen. Onder deze afwijkingen vallen de hoek, hoekversnelling en lineaire versnelling. Dit alles werd gedaan om de progressie van retina loslating in kaart te brengen bij een houdingsadvies. Het resultaat van het wel of niet opvolgen van het houdingsadvies en de effectiviteit hiervan verschijnt binnenkort.

Electric signature measurements

De opdracht bestond uit het maken van een testopstelling en sensoren, om de accuraatheid van een computermodel te bepalen welke de onderwater elektrischevelden van schepen met polarisatie aan de oppervlakten berekent t.b.v. moderne zeemijnen.

STM het in kaart brengen van verschillende materialen

Met de scanning tunneling microscope(STM) wordt er gekeken naar oppervlaktes van materialen. Hiermee kan de structuur van het molecuul in kaart worden gebracht. Informatie over de structuur van moleculen is interessant voor de interactie of plaatsing van deze moleculen met andere moleculen.