Mám zatečený, vytopený dom (poistné udalosti)

Vysušovacie_služby_pri_haváriách_vodovodných_rozvodov,_sušenie_po_zatečení_do_izolácií_pod_poterom,_ktoré_sú_pod_podlahou

čítať ďalej...

Chcem urýchliť výstavbu, schnutie stavebného materiálu

Sušenie_stavebných_materiálov_pre_urýchlenie_stavebných_procesov,_čo_napomáha_ku_skráteniu_ výstavby. Riešenie_pre_vlhké_stavby

čítať ďalej...

Potrebujem opraviť zničenú maľovku, podlahu ...

Vykonávame_sanačné_práce,_teda_opravy_škôd_po_zatečení._Sú_to_rekonštrukčné_práce,_ako_oprava_maľovky,_výmena_podlahy

čítať ďalej...

Neviem zistiť kade mi preteká dovnútra

Ponúkame_určovanie_miesta_zavlhnutia,_teda_lokalizáciu_netesností,_pre_zistenie_prieniku_vody._ Máme_rôzne_meracie_techniky

336-868-1148

Potrebujem zmerať vlhkosť

Meriame_vlhkosť_pomocou_termografie,_odporovou_sondou,_infračervenou_kamerou_všade_tam,_kde_máte_vlhké_fľaky

čítať ďalej...

Chcem vykúriť priestor

Vykurovanie_a_temperácia_pomocou_vykurovačov_urýchlia_podstatne_schnutie_zvyšovaním_teploty_pomocou_prenájmu_vykurovačov

6199925496

DRYSTAR - Kompletná sanácia škôd spôsobených vodou

Ponúkame spoľahlivé a komplexné služby v oblasti vysuÅ¡ovania zavlhnutých objektov .

Ide o vysuÅ¡ovanie muriva, stien, podláh, stropov Äi suÅ¡enie izolácií. Komplexné služby zahŕňajú bezplatnú obhliadku, prípadnú (402) 230-5417, meranie vhlhkosti, nasadenie prístrojov až po sanáciu následných Å¡kôd. VysuÅ¡ujeme aj poistné udalosti po vytopení, zatečení. Vykonávame vÅ¡etky potrebné (956) 726-0348 pre opätovné uvedenie priestorov do pôvodného stavu (maľovky, omietky, pokládka parkiet, výmena dlažby, odstraňovanie plesní... )

Spôsobila Vám voda škody? Žiadnu paniku !

Zavolajte nám a nechajte to na nás !

Chcete nápravu rýchlo a poriadne?  Zverte to do rúk jednej firmy   !

24 hod. Hotline linka

NON STOP LINKA:

+421 0903 43 43 98

+421 0903 46 46 91

Formulár pre nahlásenie škody online